Rad sa strankama

Prijem pismena
Uredovno vrijeme prijemne pisarnice Ministarstva pravosuđa je:
 • radnim danom od 09,00 do 15,00 sati
Isplata naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Prema ustaljenoj praksi, sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku od tri godine od njegovog započinjanja.

Ukoliko vam predmet na sudu nije riješen u navedenom razumnom roku, imate mogućnost podnijeti:
 • zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se postupak vodi 
 • zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku možete dobiti utorkom od 8,30 do 11,30 sati na broju telefona 01 3714 661 ili ih možete pronaći na Središnjem državnom portalu u tekstu Suđenje u razumnom roku
Isplata pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka
Informacije vezano uz zahtjeve za isplatu pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka:
 • utorkom od 8,30 sati do 11,30 sati, na broju telefona 01 3714 661

Napomena: 
Zahtjev za isplatu pogrešno ili više uplaćenih sredstava od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka podnosi se u pisarnici Ministarstva pravosuđa, a zahtjevu je potrebno priložiti:
 • uplatnicu ili ispis banke ili Financijske agencije s vidljivim modelom i pozivom na broj uplate više plaćene sudske pristojbe, novčane kazne ili troškova postupka
 • očitovanje nadležnog suda o osnovanosti zahtjeva za povrat
 • IBAN računa podnositelja zahtjeva za povrat na koji treba isplatiti sredstva
 • OIB podnositelja zahtjeva.
Predstavke i pritužbe
Informacije vezano uz predstavke i pritužbe:
 • četvrtkom od 9,00 do 13,00 sati:
  • na broj telefona 01 3714 000
  • osobnim dolaskom (koji je prethodno najavljen na broj telefona 01 3714 000)  
Uvjerenja iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi
Izdavanje uvjerenja prema podacima iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi:
 • radnim danom od 9,00 do 13,00 sati
Predmeti građanskog, trgovačkog i upravnog prava
Informacije vezane uz predmete iz nadležnosti Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo:
 • srijedom od 9,00 do 15,00 sati, osobnim dolaskom ili na broju telefona 01 3714 000
Izvršavanje kazne zatvora i tretman zatvorenika
Informacije vezane uz izvršavanje kazne zatvora i tretman zatvorenika:
 • radnim danom na broju telefona 01 3714 105
Radna prava službenika zatvorskog sustava
Informacije vezane iz područja radnih prava službenika zatvorskog sustava:
 • radnim danom na broju telefona 01 3714 111
Prava zatvorenika
Informacije vezane iz područja prava zatvorenika:
 • radnim danom na broju telefona 01 3714 118
Kaznena evidencija
Informacije za građane vezane uz predmete iz nadležnosti Odjela za kaznene evidencije:
 • svakog ponedjeljka i srijede od 9,00 do 13,00 sati, na broju telefona: 01 3714 209
Molba za pomilovanje
Postupak pomilovanja pokreće se Molbom za pomilovanje koja se može podnijeti nakon pravomoćnosti presude.

Molba se podnosi Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (Odjel za pomilovanja) i možete ju predati u pisarnici Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb ili dostaviti poštom na navedenu adresu.

Ako ste osuđenik koji se nalazi na izvršavanju kazne zatvora, molbu za pomilovanje upućujete Ministarstvu pravosuđa putem kaznionice ili zatvora u kojoj izvršavate kaznu.

Dodatne informacije o pokretanju postupka pomilovanja, sadržaju molbe i ponavljanju molbe možete pronaći na Središnjem državnom portalu u tekstu Molba za pomilovanje ili ih dobiti radnim danom na brojevima telefona:
 • 01 3714 247  
 • 01 3714 248 
 • 01 3714 201 
 • 01 3714 244
Registar neplaćenih kazni
Podaci iz Registra neplaćenih kazni nisu javno dostupni te se sukladno Pravilniku o prekršajnoj evidenciji i registru neplaćenih kazni („Narodne novine“ broj 1/14) uvid u Registar omogućava samo tijelima nadležnim za poslove:
 • izdavanja i produljenja vozačke dozvole
 • registracije motornog vozila ili produljenja registracije motornog vozila te
 • drugim tijelima koja su na to ovlaštena posebnim zakonom.
 
Građanima i pravnim osobama kojima je uskraćeno neko pravo sukladno Prekršajnom zakonu, svi podaci potrebni za uplatu novčane kazne bit će dostupni od strane službenika MUP-a i/ili djelatnika stanice za tehnički pregled vozila.
 
Dodatne informacije možete pronaći na Središnjem državnom portalu u tekstu Registar neplaćenih kazni.
Potvrde iz kaznene i prekršajne evidencije
Europski poslovi, međunarodna i pravosudna suradnja
Odgovori na telefonske upite stranaka, odvjetnika i javnih bilježnika i pravosudnih tijela:
 • za stranke, odvjetnike i javne bilježnike:
  • utorkom od 09,00 do 13,00 sati, na broju telefona 01 3714 000
 • za pravosudna tijela: 
  • svakim radnim danom na broju telefona 01 3714 000
Ovjera dokumenata za uporabu u inozemstvu
Za korištenje stranih ili domaćih javnih isprava za uporabu u Republici Hrvatskoj ili za uporabu u inozemstvu, potrebno je provesti postupak njihove legalizacije ili nadovjere. 

Postupak legalizacije dokumenata u Republici Hrvatskoj znači da ćete javnu ispravu koju vam je izdalo tijelo u Republici Hrvatskoj, a koja vam je potrebna u inozemstvu:
 • prevesti kod sudskog tumača u Republici Hrvatskoj
 • ovjeriti kod općinskog suda na čijem području se nalazi sjedište tijela koje je vam je izdalo tu javnu ispravu
 • zatražiti u Ministarstvu pravosuđa nadovjeru potpisa suca i pečata suda
 • zatražiti u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova nadovjeru potpisa službenika i pečat Ministarstva pravosuđa.

U Ministarstvu pravosuđa ovjeru dokumenata možete obaviti od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 9 do 11 sati i od 13 do 15 sati, a petkom od 9 do 12 sati.

Dodatne informacije nalaze se na Središnjem državnom portalu u tekstu Ovjera stranih i domaćih javnih isprava