Novosti

Načelnica Sektora za probaciju Jana Špero izabrana u upravni odbor CEP-a (Confederation of European Probation)
Na 12. Glavnoj skupštini CEP-a (Confederation of European Probation) u Bukureštu, u Rumunjskoj 5. listopada 2016. godine izabrani su novi predstavnici upravnog odbora ove krovne organizacije koja okuplja probacijske službe u Europi.