Kontakti organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć

116 006 Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja  radnim danom 8-20h
116 000
Nacionalni broj za prijavu nestale djece
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
svaki dan 0 - 24h
116 111 Hrabri telefon za djecu radnim danom 9-20h
0800 0800 Hrabri telefon za roditelje radnim danom 9-20h
0800 77 99 SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima svaki dan 10 - 18h
0800 55 44
Žensko savjetovalište za žrtve nasilja
Autonomna ženska kuća Zagreb
radnim danom 11-17h
0800 655 222
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Ženska pomoć sada
svaki dan 0-24h
0800 200 144 Besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u obitelji  B.a.B.e. radnim danom 9-15h
01 6119 444
Centar za žrtve seksualnog nasilja
Ženska soba
radnim danom 10-17h
01 48 28 888
Psihološka pomoć
Psihološki centar TESA
radnim danom 10-22h
01 48 33 888 Plavi telefon radnim danom 9-21h
01 4811 320
Besplatna pravna pomoć
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
radnim danom 10-12, sri i čet 17-19h
01 2376 470
Centar za krizna stanja i prevenciju suicida
KBC Zagreb
svaki dan 0-24
*detaljnije informacije o navedenim udrugama i popis ostalih udruga i državnih ustanova i institucija koje djeluju na području RH nalaze se u popisu udruga i državnih ustanova Grada Zagreba i Zagrebačke županije