Javni poziv

za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu  

 
Ministarstvo pravosuđa  i uprave objavljuje


JAVNI POZIV
 


financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela


1. Predmet Javnog poziva i vrsta potpore

Predmet ovoga Javnog poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2020. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva pravosuđa i uprave.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje OSIGURAVANJE PRUŽANJA PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA KAZNENIH DJELA USPOSTAVOM PARTNERSKE MREŽE ORGANIZACIJA sukladno aktivnostima navedenim u Pozivu i Uputama za prijavitelje.

 

2. Cjeloviti tekst Javnog poziva, Upute za prijavu i Obrasci za prijavu

Poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave (pravosudje.gov.hr) te na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (udruge.gov.hr).

 

3. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 22. rujna 2020. godine.
 
Prijave koje stignu iza navedenog roka neće se razmatrati.
 

Ovdje možete preuzeti:

 

Dokumenti