Istarska županija

*napomena: organizacije su navedene abecednim redom, osim centara za socijalnu skrb čiji su kontakti navedeni na kraju popisa
 
CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ ISTARSKE ŽUPANIJE
Besplatna pravna, socijalna i psihološka pomoć hrvatskim braniteljima, članovima  njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata.
adresa: Bartolomeo dei Vitrei 16, Pula
 telefon: 052 210 188
radno vrijeme: pon 17-19; srijeda 9-12 sati (i po dogovoru)

CENTAR ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE POREČ
Pomoć i podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja obiteljskog nasilja u Istarskoj županiji kroz pružanje informacija o pravima, emocionalne podrške, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na nadležne sudove i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.
adresa: Partizanska 2d, Poreč
telefon:  095/3500 733 i 052 452 746
e-mail: podrskacgi@gmail.com
web: www.cgiporec.hr

DRUŠTVO NAŠA DJECA, PULA – OTVORENI TELEFON ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ DJECI
Otvoreni telefon za psihološku pomoć djeci; savjetovalište za djecu i mlade; primarna prevencija poremećaja u ponašanju djece.
telefon: 0800 334 400 i 052 211 991
adresa: Radićeva 22, Pula
radno vrijeme telefon: radnim danom od 17 do 19 sati


GRADSKO SAVJETOVALIŠTE PAZIN
Psihoterapeut Jasna Sloković
radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 17 h
mob: 091 590 56 73  
 
OBITELJSKI CENTAR ISTARSKE ŽUPANIJE
Podružnica Centra za socijalnu skrb koja obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada  pružajući na taj način stručnu potporu i pomoć djeci, mladima i obitelji.
adresa: Sergijevaca 2, Pula (u prostorima CZSS)
telefon:  052 391 425
e-mail: ociz@ociz.hr 
web: www.ociz.hr 
radno vrijeme: pon-pet 8-16 h, uto 8-19 h
 
OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE  - BISKUPIJA POREČKO-PULSKA, URED ZA OBITELJ
Savjetovalište pruža usluge individualnog, partnerskog i obiteljskog savjetovanja djeci, mladima, partnerima, roditeljima, starijim osobama i dr. socijalno osjetljivim društvenim skupinama;
adresa: Gradska vrata 31, Novigrad
telefon: 052 726 503   (srijedom i četvrtkom)
mob:    091 263 5062
e-mail: obitelj.novigrad@ppb.hr
 
PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE -  CRVENI KRIŽ PULA
Humanitarna pomoć / materijalna pomoć u hrani, dječjoj hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama i pelenama za odrasle osobe kao i psihosocijalnoj podršci.
adresa: Valturska 61, Pula
mob: 091 223 1035
web. www.crvenikrizpula.hr

REGIONALNI CENTAR ZA PSIHOTRAUMU RIJEKA, PRI KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU RIJEKA
Psihijatrijska i psihološka pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata; grupna i individualna psihoterapija (potrebna uputnica)
Nadležan za područje Primorsko - goranske, Istarske i Ličko – senjske županije.
telefon: 051 658 339
adresa: Cambierieva 17/7, Rijeka
web: http://kbc-rijeka.hr/klinika-za-psihijatriju/
 
SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ PAZIN
Kontinuirana i svobuhvatna briga o obitelji i njenim članovima
adresa: Prolaz O. Keršovanija 2, Pazin (u sklopu Centra za socijalnu skrb) 
radno vrijeme: usluge građanima utorkom i četvrkom 18-20 h
mob: 091 162 41 46
u prostorima bivše vojarne u Pazinu, Ul. 154. brigade Hrvatske vojske 6, 52000 Pazin, ili na telefon 091 5007786

SIGURNA KUĆA ISTRA
Psihosocijalna i pravna podrška ženama žrtvama nasilja; sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
telefon: 052 500 148 i 052 501 152
e-mail: sigurna.kuca.istra@inet.hr i obrazac na web stranici
web: www.sigurnakucaistra.hr
radno vrijeme tel. linije: radnim danom od 9 do 13 sati (pon i pet od 17 do 19 sati)
 
UDRUGA SUNCOKRET PULA
Kreativne radionice, pomoć u učenju, podrška roditeljima, treća životna dob.
adresa: Gajeva 3, Pula
telefon: 052 505 344, 099 8211 711
e-mail: pula@suncokret.hr
web: www.suncokret.hr 

UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI MERLIN
Okupljanje osoba s posebnim potrebama, organizacija koje rade s odraslim osobama s invaliditetom, pripadnika marginaliziranih skupina, nezaposlene te ostale zainteresirane građane / projekti s pripadnicima romske manjine.
adresa: Ljudevita Gaja 3, Pula
mob: 091 789 44 81
e-mail: merlin1@optinet.hr
web: www.merlinpula.hr                                        
                       
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja
Dijagnostika i psihosocijalni tretman osoba s problemima mentalnog zdravlja; individualni i grupni psihosocijalni i psihoterapijski tretmani, obiteljske terapije te grupe samopomoći roditelja i članova obitelji (nije potrebna uputnica).
adresa: Sv. Mihovila 2, Pula
telefon: 052 217 501
e-mail: ovisnost@zzjziz.hr mentalno.zdravlje@zzjziz.hr
web: http://www.zzjziz.hr/index.php?id=8
radno vrijeme: pon, sri i čet od 12–20 sati; uto i pet od 7–15 sati
Savjetovalište Poreč
Dom zdravlja
adresa: M. Gioseffi 4, Poreč;  
telefon: 052/426 457; 052/426 400
radno vrijeme: uto 14-19 sati
 
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Pula
adresa: Sergijevaca 2, Pula       
telefon: 052 212 458 
e-mail: soc.skrb-pula@pu.t-com.hr
 
Centar za socijalnu skrb Buje
adresa: Rudine 1, Buje    
telefon: 052 772 036 i 052 772 024  
 
Centar za socijalnu skrb Labin
adresa: Istarska 1, Labin            
telefon: 052 856 522 i 052 856 464 

Centar za socijalnu skrb Poreč
adresa: Dr. Maura Gioseffia 2b,Poreč
telefon: 052 451 657 i 052 433 632 
e-mail: css.porec@optinet.hr
web: www.centar-za-socijalnu-skrb-porec.hr
 
Centar za socijalnu skrb Pazin
adresa: Prolaz Otokara Keršovanija 2, Pazin  
telefon: 052 624 433 i 052 624 497
 e-mail: soc.skrb-pazin@pu.t-com.hr
 
CZSS Pazin - Podružnica Buzet
adresa: II. Istarske brigade 11, Buzet
telefon: 052 662 523
 
Centar za socijalnu skrb Rovinj
adresa: Carera 21/II, Rovinj        
telefon: 052 813 245 i 052 812 544
e-mail: czss-rovinj@pu.t-com.hr