Etički kodeks

Člankom 25. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj: 92/05, 142/06, 77/07107/07, 27/08, 49/11, 150/1134/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika ("Narodne novine", broj: 40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje  državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.
 
Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:
 • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom
 • povjereniku za etiku imenovanom u tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom
Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije dobio odgovor ili odgovorom nije zadovoljan, podnositelj može pritužbu uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.
 

Povjerenice za etiku u Ministarstvu pravosuđa:

 
 • Neven Švenda
tel.: 01 3714-369
e-mail: neven.svenda@pravosudje.hr
 
 • Gordana Majcen
tel.: 01 3714-654
e-mail: gordana.majcen@pravosudje.hr
 
 • ​Dijana Todosiev
tel.: 01 3714-243
e-mail: dijana.todosiev@pravosudje.hr
 
 • Ivna Brzica
tel.: 01 3714-135
e.mail: ivna.brzica@uzs.pravosudje.hr
 • Ivan Žvigač
tel.: 01 3714-140
e-mail: ivan.zvigac@pravosudje.hr

Povjerljivi savjetnici

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.
 
Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.
 
U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti:

 • nadređenom državnom službeniku,
 • sindikalnom povjereniku ili
 • ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku). 


Povjerljivi savjetnici u Ministarstvu pravosuđa:

 
 • Danko Bakić
tel.: 01 3714-131
e-mail: danko.bakic@uzs.pravosudje.hr
 
 • Ljiljana Antolović
tel.: 01 3714-235
e-mail: ljiljana.antolovic@pravosudje.hr
 
 • Dubravka Čmelik
tel.: 01 3714-650
e-mail: dubravka.cmelik@pravosudje.hr
 
 
 • Snježana Škorak
e-mail: snjezana.skorak@pravosudje.hr
 
 
 • Marijan Roguljić
e-mail: marijan.roguljic@pravosudje.hr
 
 
 • Mladen Ivančević
e-mail: mladen.ivancevic@pravosudje.hr
 
 
 • Ljerka Margeta
e-mail: ljerka.margeta@pravosudje.hr