Norveška darovnica

Osnovne informacije o projektu Norveške darovnice „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz razvoj infrastrukture i bolje upravljanje“

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014 između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške potpisan je 29. travnja 2014.  u svrhu pridonošenja smanjenju gospodarske i socijalne nejednakosti u Europskom gospodarskom prostoru te jačanju dvostranih odnosa između Norveške i država korisnica putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima.

Memorandumom o suglasnosti obuhvaćen je i projekt  „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz razvoj infrastrukture i bolje upravljanje“ u okviru programskog područja „Jačanje pravosudnih kapaciteta i suradnje“. Tijelo odgovorno za upravljanje cjelokupnim programom (Program operator) je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Promotor projekta tj. korisnik je Ministarstvo pravosuđa, kao tijelo odgovorno za pokretanje, pripremu i provedbu projekta.

Opći cilj projekta je povećanje učinkovitosti i kvalitete pravosuđa u skladu s europskim standardima, a svrha je osigurati da pravosudna usluga bude isporučena u odgovarajućem okruženju i kroz pravovremene i dobro upravljane procese.

Ukupna vrijednost projekta je 3.829.663,00 eura. 84,34% iznosa financirati će se sredstvima norveške darovnice, dok će preostali dio tj. 15,66% biti sufinanciran nacionalnim sredstvima. Provedba projekta trajati će od 2014. do 2017. godine.

Projekt se sastoji od dvije komponente:

  • komponenta I - Obnova i rekonstrukcija zgrade suda u Karlovcu
  • komponenta II - Unapređenje načina na koji se predmeti rješavaju u pravosudnom sustavu primjenom ispitanih i provjerenih metodologija koje su razvijene u CEPEJ projektu Vijeća Europe

Unutar komponente I izvršiti će se obnova i rekonstrukcija zgrade suda u Karlovcu u svrhu povećanja uredskog prostora, poboljšanja uvjeta rada i boravka kako za zaposlenike suda, tako i za korisnike, te prilagodbe prostora osobama s ograničenom pokretljivošću i povećanju energetske učinkovitosti zgrade.  Vrijednost radova i nadzora radova procjenjuje se na 3.321.000,00 eura. Očekivani početak radova je prvi kvartal 2015. godine, a trenutačno se radi na pripremi natječajne dokumentacije.

Komponenta II provoditi će se u suradnji s projektnim partnerom - Vijećem Europe.  Aktivnosti u okviru Komponente II uključuju provedbu usporedbe postojećih statističkih alata Ministarstva pravosuđa sa smjernicama Vijeća Europe (CEPEJ smjernice), izradu akcijskog plana, te primjenu nove metodologije na pilot lokacijama, a sve u svrhu unaprjeđenja postojećih način prikupljanja, obrade i analize statističkih podataka, učinkovitijeg upravljanja i nadzora ključnih područja pravosuđa. Vrijednost Komponente II je 504.663,65 eura, a provedba je započela u rujnu ove godine.

Korisne poveznice: