Središnji ured

tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za unutarnju kontrolu

voditelj Službe: Ljiljana Mevorah Čokljat
tel.:  01 3714-612
fax: 
e-mail: Ljiljana.Mevorah@pravosudje.hr 


Sektor za financije, gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika

naćelnik Sektora: Vesna Kadić Komadina
tel.:  01 3714-186
fax: 
e-mail: 

Služba za gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika

voditelj Službe: Ivan Kelava
tel.: 01 3714-125
fax: 
e-mail: 

Služba za financije i nabavu

voditelj Službe: Branka Malekinušić
tel.: 01 3714-117
fax: 
e-mail: Branka.Malekinusic@uzs.pravosudje.hr

Sektor općih i pravnih poslova

načelnik Sektora: Robert Orbanić
tel.: 01 3714-655
fax: 
e-mail: Robert.Orbanic@pravosudje.hr

Služba upravnih poslova

voditelj Službe: Dinko Šušnjar
tel.: 01 3714-118
fax: 
e-mail: Dinko.Susnjar@uzs.pravosudje.hr

Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima

voditelj Službe: Zdenka Kokić Puce
tel.: 01 3714-126
fax: 
e-mail: Zdenka.KokicPuce@uzs.pravosudje.hr

Odjel za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala kaznenih tijela

voditelj Odjela: Nives Dujmović Bayer
tel.: 01 3714-684
fax: 
e-mail: Nives.DujmovicBayer@pravosudje.hr

Odjel za psihosocijalnu pomoć zaposlenicima zatvorskog sustava

voditelj Odjela: Zoran Šimić
tel.: 01 3714-175
fax: 
e-mail: zoran.simic@uzs.pravosudje.hr

Služba za informatiku, analitiku, statistiku i evidencije

voditelj Službe: Marija Ostojić
tel.: 01 3714-130
fax: 
e-mail: Marija.Ostojic@uzs.pravosudje.hr

Sektor tretmana

načelnik Sektora: Zvonimir Penić
tel.: 01 3714-129
fax: 
e-mail: Zvonimir.Penic@uzs.pravosudje.hr

Služba općih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika

voditelj Službe: Danko Bakić
tel.: 01 3714-131
fax: 
e-mail: Danko.Bakic@uzs.pravosudje.hr

Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika

voditelj Službe: Martina Barić
tel.: 01 3714-107
fax: 
e-mail: Martina.Baric@uzs.pravosudje.hr

Odjel posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika

voditelj Odjela: Mirjana Malek
tel.: 01 3714-134
fax: 
e-mail: Mirjana.Malek@uzs.pravosudje.hr 

Odjel za maticu, statističku analizu i evaluaciju programa tretmana

voditelj Odjela: Sanja Buljan
tel.: 01 3714-169
fax: 
e-mail: Sanja.Buljan@uzs.pravosudje.hr

Sektor osiguranja

načelnik Sektora: Ivan Vukojević
tel.: 01 3714-138
fax: 
e-mail: Ivan.Vukojevic@uzs.pravosudje.hr

Služba za poslove dežurstva, unutarnjeg osiguranja i pretrage

voditelj Službe: Ivan Žvigač
tel.: 01 3714-140
fax: 
e-mail: Ivan.Zvigac@uzs.pravosudje.hr

Služba za poslove vanjskog osiguranja, sprovođenja i operativnu tehniku

voditelj Službe: Damir Žeželj
tel.: 01 3714-141
fax: 
e-mail: Damir.Zezelj@uzs.pravosudje.hr