Središnji ured

tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za unutarnju kontrolu

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 


Sektor za financije, gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za financije i nabavu

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Sektor općih i pravnih poslova

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba upravnih poslova

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala kaznenih tijela

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel za psihosocijalnu pomoć zaposlenicima zatvorskog sustava

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za informatiku, analitiku, statistiku i evidencije

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Sektor tretmana

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba općih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Odjel za maticu, statističku analizu i evaluaciju programa tretmana

voditelj Odjela:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Sektor osiguranja

voditelj Sektora:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za poslove dežurstva, unutarnjeg osiguranja i pretrage

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Služba za poslove vanjskog osiguranja, sprovođenja i operativnu tehniku

voditelj Službe:
tel.: 
fax: 
e-mail: 

Možda vas zanima i...