Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo

Mirela Fučkar, pomoćnica ministra

  • Danijela Drčić, administrativna tajnica
tel.: 01 3714-580
fax: 01 3714-588
e-mail: gradjansko.pravo@pravosudje.hr
Sektor za propise građanskog i trgovačkog prava
načelnik Sektora: Dalibor Ružić

tel.: 01 3714-168
fax: 01 3714-539
e-mail: dalibor.ruzic@pravosudje.hr 
 

Služba za opće propise građanskog materijalnog prava i sustav besplatne pravne pomoći

voditelj Službe: Edita Brkić

tel.: 01 3714-160
fax: 01 3714-539
e-mail: edita.brkic@pravosudje.hr
 

Odjel za opće propise građanskog materijalnog prava

voditelj Odjela: Lidija Šimunec

tel.: 01 3714-157
fax: 01 3714-539
e-mail: lidija.simunec@pravosudje.hr


Odjel za sustav besplatne pravne pomoći

voditelj Odjela: Jasminka Bertović

tel.: 01 3714-194
fax: 01 3714-539
e-mail: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr

 

Služba za opće propise građanskog procesnog i trgovačkog prava 

Voditelj Službe: 
 
tel.: 
fax: 9
e-mail: 

 
Odjel za opće propise građanskog procesnog prava
voditelj Odjela: dr.sc. Vanja Bilić  

tel.: 01 3714-637
fax: 01 3714-539
e-mail: vanja.bilic@pravosudje.hr
 
Odjel za opće propise trgovačkog i stečajnog prava
voditelj Odjela: Daniela Šantalab
 
tel.: 01 3714-190
fax: 01 3714-539
e-mail: Daniela.Santalab@pravosudje.hr
Sektor za propise izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu i upravni nadzor
načelnik Sektora: Zdenko Pajić

tel.: 01 3714-152
fax: 01 3714-539
e-mail: zdenko.pajic@pravosudje.hr


Služba za drugostupanjske postupke

voditelj Službe: Julijana Karabegović

tel.: 01 3714-164
fax: 01 3714-539
e-mail: julijana.karabegovic@pravosudje.hr
 

Odjel za područne jedinice drugostupanjskih postupaka

voditelj Odjela: Ksenija Smoljan

tel.: 099-495-1271
fax: 01 3714-539
e-mail: ksenija.smoljan@pravosudje.hr
 

Odjel za postupke izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu

voditelj Odjela: Ida Ferkula

tel.: 01 3714-163
fax: 01 3714-539
e-mail: ida.ferkula@pravosudje.hr
 

Služba za upravno sudsko postupovno pravo i upravni nadzor

Voditelj Službe: Ivana Tatarović

tel.: 01 3714 162
fax: 01 3714-539
e-mail: Ivana.Tatarovic@pravosudje.hr
 
Sektor za zemljišnoknjižna i stvarna prava
načelnik Sektora: 

tel.: 
fax: 
e-mail:


Služba za zemljišnoknjižna prava

voditelj Službe: Erika Kaloćira Reljić

tel.: 01 3714-716
fax: 01 3714-799
e-mail: Erika.KalociraReljic@pravosudje.hr

Odjel za zemljišnoknjižnu administraciju

voditelj Odjela: 
tel.: 
fax: 
e-mail: 
 

Odjel za upravljanje zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra

voditelj Odjela: Ivica Anaković
tel.: 01 3714-719
fax: 01 3714-799
e-mail: Ivica.Anakovic@pravosudje.hr


Služba za stvarna prava

voditelj Službe: Irena Bobovčan

tel.: 01 3714 170
fax: 01 3714- 799
e-mail: Irena.Bobovcan@pravosudje.hr