Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju

Ivan Crnčec, pomoćnik ministra

  • Željka Markotić, administrativna tajnica
tel.: 01 3714-558
fax: 01 3714-559
e-mail:europska.unija@pravosudje.hr
Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju
načelnik Sektora: Uroš Matijašević

tel.: 01 3714-354
fax: 01 3714-559
e-mail: uros.matijasevic@pravosudje.hr
 

Služba za europske poslove

voditelj Službe: Anja Sršek Crnković
tel.: 01 3714-364
fax: 01 3714-559
e-mail: Anja.SrsekCrnkovic@pravosudje.hr


Odjel za koordinaciju europskih poslova

voditelj Odjela: 

tel.: 01 3714-359
fax: 01 3714-559
e-mail: 
 

Odjel za prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije

voditelj Odjela: Ana Frangeš

tel.: 01 3714-767
fax: 01 3714-559
e-mail: ana.franges@pravosudje.hr
 

Odjel za ljudska prava

voditelj Odjela: Tamara Poljarević

tel.: 01 3714-324
fax: 01 3714-559
e-mail: Tamara.Poljarevic@pravosudje.hr
 

Služba za međunarodnu suradnju

voditelj Službe: Tomislav Boršić

tel.: 01 3714-354
fax: 01 3714-559
e-mail: tomislav.borsic@pravosudje.hr


Odjel za bilateralnu suradnju

voditelj Odjela: Dino Zorić

tel.: 01 3714-355
fax: 01 3714-559
e-mail: dino.zoric@pravosudje.hr
 

Odjel za multilateralnu suradnju

voditelj Odjela: 

tel.: 01 3714-385
fax: 01 3714-559
e-mail: 
 

Odjel za suradnju s međunarodnim kaznenim i drugim međunarodnim sudovima

voditelj Odjela:

tel.: 01 3714-366
fax: 01 3714-559
e-mail: 
Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama Europske unije
načelnik Sektora: Maja Rakić

tel.: 01 3714-305
fax: 01 3714-559
e-mail: Maja.Rakic@pravosudje.hr
 

Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima

voditelj Službe: Lovorka Cvetičanin
tel.: 01 3714-350
fax: 01 3714-559
e-mail: Lovorka.Cveticanin@pravosudje.hr
 

Odjel za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

voditelj Odjela: Bojan Ernjaković
tel.: 01 3714-309
fax: 01 3714-559
e-mail: Bojan.Ernjakovic@pravosudje.hr
 

Odjel za izručenja i međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima

voditelj Odjela: 
tel.: 01 3714-343
fax: 01 3714-559
e-mail: 
 

Odjel za legislativu na području međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

voditelj Odjela: 
tel.: 
fax: 
e-mail: 


Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima

voditelj Službe: Irena Klanac
tel.: 01 3714-346
fax: 01 3714-559
e-mail: Irena.Klanac@pravosudje.hr
 

Odjel za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije

voditelj Odjela: Larisa Kralj
tel.: 01 3714-348
fax: 01 3714-559
e-mail: Larisa.Kralj@pravosudje.hr


Odjel za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima

voditelj Odjela: Danijela Magdić
tel.: 01 3714-311
fax: 01 3714-559
e-mail: Danijela.Magdic@pravosudje.hr


Odjel za legislativu na području međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima i pravosudne suradnje u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije

voditelj Odjela: Dragana Milunić
tel.: 01 3714-348
fax: 01 3714-559
e-mail: Dragana.MilunicPakozdi@pravosudje.hr
Sektor za suzbijanje korupcije
načelnik Sektora: Tamara Mišerda

tel.: 01 3714-343
fax: 01 3714-293
e-mail: tamara.miserda@pravosudje.hr