Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima

voditeljica Službe: Nikica Hamer Vidmar

tel.: 01 3714-756
fax: 01 3714-798
e-mail: zrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr