Kontakti

Ministarstvo pravosuđa

Adresa:

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

 

Telefonska centrala:

  • 01 3714 000

 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje za sudove:

 

Upiti građana:

 

Upiti predstavnika medija:Predstavke i pritužbeGdje se nalazimo:


Prikaz veće karte  


Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese: