doktor medicine (2), doktor medicine specijalist - internist (1), doktor medicine specijalist - psihijatar (1) - klasa 112-02/18-01/100126

Datum:
21.11.2018.
Datum objave u NN:
21.11.2018.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu
Naziv:
doktor medicine (2), doktor medicine specijalist - internist(1), doktor medicine specijalist - psihijatar (1) (m/ž)
Stručni uvjeti:
– kao u tekstu natječaja
Opis poslova i testiranje:
Broj izvršitelja:
4
Link na dokument:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: „Javni natječaj za radno mjesto - redni broj i naziv radnog mjesta - ne otvarati“.

 
   
Testiranje:             Obavijest o testiranju
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Odluka o obustavi:     Odluka o obustavi