Županijski sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2015. 67.588 111.309 115.003 60.138
2016. 60.138 106.962 108.013 55.285
2017. 55.285 95.029 99.645 49.596
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2015. 390 100 490 462
2016. 395 104 499 470
2017. 388 104 492 469
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2015. 103,32% 191 241 249
2016. 100,98% 187 228 230
2017. 104,86% 182 203 212
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2015. 2.347 11.489 9.399 4.437 7,38%
2016. 4.437 8.167 8.643 3.961 7,16%
2017. 3.961 7.593 9.229 2.325 4,69%