Županijski sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 60.136 106.962 108.013 55.285
2017. 55.285 95.029 99.645 49.943
2018. 49.943 91.803 98.232 43.124
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 395 104 499 470
2017. 388 104 492 469
2018. 384 95 479 468
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 100,98% 187 228 230
2017. 104,86% 183 203 212
2018. 107,00% 160 196 210
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2016. 4.437 8.194 8.670 3.961 7,16%
2017. 3.961 7.753 9.229 2.485 4,98%
2018. 2.485 7.772 8.480 1.777 4,12%