Vrhovni sud Republike Hrvatske

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 17.104 8.815 9.776 17.444
2018. 17.444 8.762 11.280 14.926
2019. 14.926 8.172 9.129 13.967
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 38 9 47 71
2018. 41 19 60 86
2019. 39 25 64 80
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 110,90% 651 124 138
2018. 128,74% 483 102 131
2019. 111,71% 558 102 114