Trgovački sudovi

  • Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 61.917 51.077 58.010 52.731
2017. 52.731 39.414 47.310 43.323
2018. 43.323 37.248 41.663 37.018
 
  • Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 151 81 232 211
2017. 146 84 230 212
2018. 149 90 239 234
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 113,57% 332 242 275
2017. 120,03% 334 186 223
2018. 111,85% 324 159 178
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2016. 873 1.146 1.232 787 1,49%
2017. 787 863 1.070 578 1,33%
2018. 578 799 915 462 1,25%