Prekršajni sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2015. 127.594 177.355 204.042 100.877
2016. 100.877 165.180 189.145 77.192
2017. 77.192 149.089 169.306 56.020
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2015. 392 66 458 444
2016. 373 61 434 425
2017. 364 59 423 407
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2015. 115,05% 180 399 460
2016. 114,51% 149 389 445
2017. 113,56% 121 366 416