Općinski sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 267.078 314.531 334.242 247.348
2017. 247.348 299.025 302.001 237.870
2018. 237.870 243.954 273.661 203.308
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 805 318 1.123 1.033
2017. 782 329 1.111 1.052
2018. 765 314 1.079 1.054
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 106,27% 270 304 324
2017. 101,00% 287 284 287
2018. 112,18% 271 231 260
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2016. 11.624 10.859 11.858 10.625 4,30%
2017. 10.625 10.178 11.895 8.908 3,74%
2018. 8.908 8.903 10.919 6.892 3,39%