Općinski sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2015. 293.545 308.188 331.256 267.078
2016. 267.078 314.531 334.242 247.348
2017. 247.348 299.025 302.001 237.870
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2015. 835 305 1.140 1.059
2016. 805 318 1.123 1.033
2017. 782 329 1.111 1.052
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2015. 107,49% 294 291 313
2016. 106,27% 270 304 324
2017. 101,00% 287 284 287
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2015. 9.609 12.149 10.144 11.614 4,35%
2016. 11.614 10.918 11.858 10.674 4,32%
2017. 10.674 10.161 11.895 8.940 3,76%