Jačanje transparentnosti i odgovornosti u borbi protiv korupcije - Međunarodna konferencija

Slika /slike/banneri/web banner.jpg

Konferencija na visokoj razini: "Jačanje transparentnosti i odgovornosti radi osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije" održava se 15. i 16. listopada 2018. godine u Šibeniku

Ova dvodnevna Konferencija organizirana je pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedavanja Odborom ministara Vijeća Europe, a organiziraju je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske u suradnji s Grupom država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO).

Cilj Konferencije je jačanje transparentnosti i odgovornosti kako bi se osigurao integritet. Konferencija će istaknuti i promicati sukladnost između tradicionalnih mehanizama države za suzbijanje korupcije s jedne strane, s naporima medija i javnosti s druge.
 
Slobodni i nezavisni mediji, u svim formatima, od vitalne su važnosti za transparentnost i odgovornost, kao sredstvo za osiguranje integriteta, sprječavanje i praćenje korupcije. Od 20 smjernica za borbu protiv korupcije, 16. smjernica (Rezolucija Odbora ministara (97) 24) zahtijeva od država da „osiguraju medijima slobodu primanja i dijeljenja informacija koje se tiču korupcije, osim kada je to potrebno ograničiti i limitirati zbog funkcioniranja demokratskog društva". Istodobno, važno je promicanje profesionalnih etičkih normi u novinarstvu, kao i transparentnost u oglašavanju i pluralizma u vlasništvu medija.

Konferencija će razmotriti ključnu ulogu medija u promicanju transparentnosti i odgovornosti, kao i potrebu zaštite samih medija od korupcije.
 
Specijalizirane i adekvatno opremljene institucije bitne su za borbu protiv korupcije. 7. smjernica poziva države da "promoviraju specijalizaciju profesionalnih tijela i osoba zaduženih za borbu protiv korupcije te da im se omoguće odgovarajuća sredstva i obuka za obavljanje njihovih zadaća". Konferencija će nastojati poticati bolju suradnju i sinergiju između relevantnim državnih tijela vlasti zaduženih za suzbijanje korupcije.

Konferencija će okupiti više stručnjaka i kreatora politika na državnoj i međunarodnoj razini. Nakon dva desetljeća djelovanja Vijeća Europe protiv korupcije, sastanak ministara na visokoj razini pružit će priliku za razmišljanje o postignutom napretku i dati političke smjernice za budućnost.

Dokumenti:
Korisne informacije: