Interaktivni prikaz statističkih podataka

Ministarstvo pravosuđa po prvi put na svojim stranicama objavljuje interaktivnu bazu podataka o radu pojedinog suda u Republici Hrvatskoj. 

 Alat dostupan javnosti, razvijen je u sklopu nadogradnje sustava eSpis (Integriranog sustava za upravljanje sudskim predmetima) te obuhvaća i automatski koristi podatke iz tog sustava.

Podaci dostupni u interaktivnom prikazu omogućit će svim zainteresiranima praćenje kretanja predmeta na pojedinom sudu u Republici Hrvatskoj (koji u svom poslovanju primjenjuju sustav eSpis), kao i pokazatelje uspješnosti definirane i preporučene od strane Vijeća Europe.

Podatke u sustav eSpis unose, ažuriraju i za njih su odgovorni sudovi koji isti primjenjuju u svom poslovanju, a to su: općinski, trgovački i županijski sudovi te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Interaktivnim alatom obuhvaćeni su svi predmeti koje navedeni sudovi rješavaju u okviru svoje nadležnosti, osim zemljišnoknjižnih predmeta na općinskim sudovima te predmeta sudskog registra na trgovačkim sudovima koji se zbog specifičnosti postupka vode u drugim sustavima.
Dostupni su podaci sudova za trogodišnje razdoblje (2014.-2016.), a isti će se ažurirati kvartalno (počevši s prvim tromjesečjem 2017. godine).
Pojašnjenja korištenih pojmova, indikatora i prikaza integrirani su u samom alatu (klikom na znak „?“).

Preduvjeti za uspješno korištenje interaktivnog sadržaja

Kako bi interaktivni sadržaj bio ispravno prikazan moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:
 


Poveznice na interaktivni sadržaj