Kabinet ministra

Obavlja:
 • stručne, organizacijske i protokolarne poslove u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka i aktivnosti ministra i državnih tajnika,
 • poslove objedinjavanja mišljenja na prijedloge zakona i drugih akata i u vezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora i njihovih tijela,
 • koordinaciju:
  • poslova vezanih uz ostvarenje plana i programa aktivnosti ministra i državnih tajnika,
  • aktivnosti organizacije službenih posjeta ministra i državnih tajnika,
  • unutarnjih ustrojstvenih jedinica u vezi pravovremenih odgovora na predstavke i pritužbe građana,
  • poslova odnosa s javnošću,
  • poslova vezanih uz procjenu učinaka propisa,
  • i nadzor provedbe poslova informacijske sigurnosti.