Glavno tajništvo

Slika /dokumenti/ustroj ministarstva pravosudja/Organigram MP_2017/organigram _glavno tajništvo.jpg
Obavlja poslove:
 • planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima,
 • predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika,
 • upućuje na stručno usavršavanje i osposobljavanje državnih službenika unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, uključujući kaznionice, zatvore, odgojne zavode i centre (kaznena tijela),
 • predlaže godišnji plan rada Ministarstva i izrađuje nacrte općih akata Ministarstva,
 • izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo,
 • poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu,
 • tehničkog usklađenja rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica,
 • skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad Ministarstva, kaznenih i pravosudnih tijela,
 • zaštite na radu,
 • opće i tehničke,
 • obrambeno sigurnosne,
 • vodi evidenciju imovine Ministarstva, kaznenih i pravosudnih tijela za potrebe Registra državne imovine i upravljanje istom imovinom,
 • financijsko-planske i računovodstvene, javnu nabavu i materijalno poslovanje,
 • koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu i proračunskih korisnika unutar Razdjela,
 • investicija i planiranja opreme Ministarstva, kaznenih i pravosudnih tijela,
 • pripreme, izrade, provedbe, nadzora i koordinacije programa i projekata u okviru djelokruga Ministarstva, pravosudnog i kaznenog sustava,
 • informatizacije Ministarstva, kaznenih i pravosudnih tijela.