Uprava za kazneno pravo

Slika /dokumenti/ustroj ministarstva pravosudja/Organigram MP_2017/organigram _uprava za kazneno pravo.jpg
Obavlja poslove:
 • izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata,
 • provođenja zakona i drugih propisa iz područja kaznenog prava,
 • stručne obrade predmeta pomilovanja,
 • vođenja:
  • kaznene i prekršajne evidencije,
  • registra neplaćenih novčanih kazni,
  • evidencije potvrđenih optužnica,
  • evidencije pravomoćnih rješenja o provođenju istrage,
 • međunarodne razmjene podataka iz evidencija.
Obavlja poslove:
 • institucionaliziranja i koordiniranja sustava podrške žrtvama i svjedocima unutar pravosuđa,
 • koordiniranja strateškim razvojem sustava podrške žrtvama i svejdocima u Republici Hrvatskoj,
 • praćenja primjene međunarodnih dokumenata u pitanjima podrške žrtvama i svjedocima.
 • sudjelovanja u izradi propisa i davanja mišljenja na propise koji se tiču prava žrtava i svjedoka,
 • izobrazbe stručnjaka za pružanje podrške svjedocima i žrtvama te provodi superviziju volontera,
 • Povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima,
 • nadziranja rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri sudovima i drugim pravosudnim tijelima i ujednačava praksu te
 • razvijanja sustava pravične novčane naknade žrtvama kaznenih djela, naknade za neutemeljena uhićenja i za neopravdane osude.