Uprava za organizaciju pravosuđa

Slika /slike/Ustrojstvo MP/organigram _uprava za organizaciju pravosudja.jpg
Obavlja poslove:
  • pravosudne uprave i pravosudne inspekcije,
  • poslove izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja organizacije pravosuđa,
  • poslove vezane uz rad odvjetništva,
  • poslove organizacije i provedbe stručnih ispita u pravosuđu,
  • poslove vezane uz rad javnobilježničke službe te poslove nadzora nad radom javnobilježničke službe,
  • poslove vezane uz rad stečajnih upravitelja i povjerenika u postupcima stečaja potrošača
  • poslove vezane uz rad stalnih sudskih vještaka,
  • poslove vezane uz rad stalnih sudskih procjenitelja,
  • poslove vezane uz rad stalnih sudskih tumača,
  • poslove osiguranja pravosudnih tijela.