Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i potvrda iz kaznene evidencije

„Potvrda o nekažnjavanju“ - kolokvijalno se taj naziv koristi za uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i za potvrdu iz kaznene evidencije.
 
Uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak se dokazuje da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za izdavanjem uvjerenja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da u Republici Hrvatskoj nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne postoji potvrđena optužnica, nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga odnosno da nije donesena nepravomoćna presuda. Potvrdom iz kaznene evidencije se dokazuje da niste pravomoćno osuđivani za kaznena djela.
 
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak može se dobiti:
  • preko sustava e-Građani
  • u općinskom sudu.
 
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
Izdavanje uvjerenja preko sustava e-Građani moguće je samo za fizičke osobe.
Zahtjev za izdavanjem uvjerenja može se podnijeti putem sustava e-Građani za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:
  • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
  • ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
  • zasnivanje radnog odnosa.
 
Sva uvjerenja preko sustava e-Građani izdaje Općinski kazneni sud u Zagrebu i vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj.
 
Uvjerenje se može pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će se dostaviti i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, a po izboru i na adresu elektroničke pošte.
 
Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu, za uporabu u inozemstvu ili ako je osoba oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev se mora podnijeti u općinskom sudu.
Uvjerenja koja su izdana u sudu dostavit će se i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
 
Izdavanje uvjerenja u sudu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja može se podnijeti osobno ili, u slučaju spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj je dana punomoć, a na kojoj potpis mora bit ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.
 
Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu prebivališta, odnosno sjedišta. Iznimke su Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu koji ne izdaju uvjerenja.
Adrese, kontakti i radno vrijeme sudova dostupni su na stranicama Ministarstva pravosuđa:
https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412
 
Potrebna dokumentacija
Za izdavanje uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak potrebno je:
•         ispuniti jedan primjerak obrasca zahtjeva za izdavanje uvjerenja (Obrazac br. 9 - može ga se preuzeti u rubrici Dokumenti)
•         priložiti punomoć ako se uvjerenje traži za drugu osobu
•         predočiti osobnu iskaznicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži uvjerenje i osobe kojoj je dana punomoć
•         platiti sudsku pristojbu u iznosu od 30 kuna u državnim biljezima ili priložiti potvrdu o uplati putem internet bankarstava ako osoba nije oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi.
Sva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, bilo da su izdana kroz sustav e-Građani bilo u sudu, izdaju se s elektroničkim potpisom te ih stoga više ne potpisuju službenici suda niti se na njih stavlja pečat suda, a vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj.
 
Iznimno, za uporabu ovog uvjerenja u inozemstvu u sudu možete zatražiti izdavanje uvjerenja potpisanog od ovlaštenog službenika s pečatom suda.
 
Vjerodostojnost uvjerenja može se provjeravati kroz sustav e-Građani u razdoblju od šest mjeseci od dana izdavanja uvjerenja, bez prijave na sustav e-Građani, preko poveznice:
https://usluge.pravosudje.hr/uvjerenje-kazneni-postupak/provjera.xhtml
 
Ako je potrebna potvrda iz kaznene evidencije moguće ju je dobiti od Odjela za kaznene evidencije Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa na način kako je opisano na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-za-ostvarenje-prava-u-inozemstvu/1619.