Uprava za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu

Slika /dokumenti/ustroj ministarstva pravosudja/Organigram MP_2017/organigram _uprava za strateski.jpg
Obavlja poslove:
  • pripreme, izrade, provedbe, nadzora i koordinacije projekata Ministarstva sufinanciranih iz različitih izvora uključujući, između ostalog, programe Europske unije, međunarodne financijske institucije te bilateralne izvore financiranja,
  • koordinira poslove vezane uz pružanje razvojne pomoći koju Ministarstvo osigurava drugim zemljama uključujući i pripremu i praćenje provedbe twinning out projekata financiranih sredstvima Europske unije,
  • upravne i stručne poslove vezane za kapitalna ulaganja u pravosudna, kaznena tijela i Ministarstvo,
  • sudjeluje u izradi prijedloga za državni proračun, financijskih planova i programa po korisnicima i namjenama,
  • prikuplja i analizira podatke vezane uz provedbu strategija, koordinira rad drugih tijela vezan uz prijedloge strategija i ostvarenje ciljeva strategija, izrađuje dugoročne i kratkoročne mjere za provedbu strategije pravosuđa,
  • stručne poslove planiranja opremanja Ministarstva i pravosudnih tijela, poslove upravljanja imovinom koju koristi Ministarstvo, pravosudna i kaznena tijela,
  • stručne poslove analize, predlaganja, prihvaćanja, uvođenja i održavanja informacijskih sustava u Ministarstvo, pravosudna i kaznena tijela, primjenjuje provedbu mjera informacijske sigurnosti, upravlja i koordinira projekte iz domene informacijskih tehnologija, organizira i koordinira informatičku edukaciju djelatnika.